Osobnost českého digitálu

ROČNÍK 2024

Pravidla soutěže Osobnost českého digitálu

Definice pojmů

 • Odborná porota – složena z předsedy poroty, odborných garantů a porotců Soutěže WebTop100, kteří nominují.
 • Členové WebTop100  – přes 3000 registrovaných členů WebTop100, kteří hlasují.

Pravidla soutěže

 1. Pořadatelem ankety Osobnost českého digitálu roku 2024 (dále jen „anketa“ je společnost Internet Info, s.r.o. (projekt WebTop100) se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 00, Praha 6, IČ: 25648071.
 2. Cílem ankety je zvolit nejvýraznější osobnost českého digitálu v roce 2024.
 3. Odborná porota nejprve nominuje kandidáty.
 4. Každý člen odborné poroty nominuje 3 kandidáty. Čím více nominací kandidát získá, tím se zvyšuje jeho šance na postup do finálního hlasování.
 5. Do finálního hlasování postoupí z nominace max. 10 kandidátů s největším počtem nominací.
 6. V případě stejného počtu nominací rozhodne shoda odborné poroty.
 7. Z nominací budou vyloučeny osobnosti z řad pořadatele.
 8. Pokud byla osobnost vybrána a oceněna v některém z minulých ročníků ankety, nemůže již být nominována pro finální hlasování podruhé.
 9. Finální pořadí určí členové WebTop100 prostřednictvím hlasovacího formuláře na stránkách ankety.
 10. Hlasující, tj. člen WebTop100, může ve finálním hlasování vybrat pouze jednoho kandidáta. Tímto se dané osobnosti přidělí jeden hlas. V průběhu ankety se může jeden hlasující zúčastnit hlasování jednou. Ve chvíli, kdy je hlasování definitivně potvrzeno, není již možné volbu měnit.
 11. Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků odporujícímu výše uvedeným pravidlům, má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a případně i tímto způsobem zvýhodněnou osobu z ankety vyřadit. Za nekalé jednání se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové hlasování nebo pokus o ně.
 12. Všichni nominující i hlasující se svou účastí v anketě zavazují respektovat její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu ankety a případně změnit nebo upravit pravidla ankety nebo ji i zrušit.
 13. Po ukončení hlasování dojde k vyhodnocení. Vítěz bude slavnostně vyhlášen na slavnostním vyhlášení Soutěže WebTop100.

Nominace odborné poroty:  1. - 14. 10. 2024

Hlasování členů WebTop100:  14. 10. - 10. 11. 2024

Vyhlášení:  14. listopadu 2024 večer v rámci slavnostního vyhlášení Soutěže WebTop100