Vybudujte si marketingový all-star tým.
Kompetenční marketingový program pro malé a středně velké firmy

Vybudujte si marketingový all-star tým.

Naším cílem je profesionalizace marketingových týmů nastavením jasně definovaných standardů a kompetencí.

Vaše firma s Kompasem získá ucelený framework, jak má marketingový tým fungovat, co by jeho členové měli umět a jak zaškolit nové zaměstnance.

Jak kompas funguje?
Proč vznikl náš marketingový program?

Proč vznikl náš marketingový program?

Marketingové týmy v malých a středně velkých firmách často trápí nekonzistence a nejasné rozdělení kompetencí. Výsledkem je kolísající kvalita marketingových kampaní i neefektivní komunikace.

Kvalita týmu často stojí a padá s individuálním talentem a schopností jednotlivých klíčových pracovníků. Při jejich odchodu navíc firmě vznikají vícenáklady spojené s náborem nového pracovníka a jeho zaučení.

Kompas aneb

Kompetenční osobní marketingový program akcelerovaného startu

 • Během 3 měsíců analyzujeme chod vašeho marketingového týmu a nastavíme jasně definovatelné standardy pro jeho fungování.
 • Postaráme se, aby každý věděl, jaké má kompetence a měl všechny nástroje k tomu, aby svou práci vykonával skutečně dobře.
 • Na konci získáte hmatatelné aktivum v podobě frameworku pro budoucí fungování týmu.
 • Analýza fungování marketingového týmu

  V úvodní fázi se zaměříme na fungování vaší firmy a roli marketingu v něm. Promluvíme si jak s vámi tak se seniorními pracovníky abychom získali cenný vhled do fungování vašeho marketingového týmu a problémů, které musí řešit.

 • Nastavení standardů a kompetencí

  Nastavíme rámec pro fungování vašeho marketingového týmu aby dokázal efektivně komunikovat a podávat nejlepší výkony. Určíme klíčové kompetence a znalosti, které by měly.

 • Zaškolíme lidi v klíčových pozicích

  Každou osobou v klíčové pozici zaškolíme aby měla všechny znalosti a nástroje, které bude pro svou práci potřebovat.

 • Pohlídáme, aby se mnastavené standardy dodržovaly

  V průběhu programu budeme provádět pravidelné audity a kontroly, zda se nové standardy opravdu dodržují a pokud ne, zjistíme proč a najdeme optimální řešení.

 • Kodifikujeme program do přehledného dokumentu

  Veškeré standardy a postupy kodifikujeme do přehledného manuálu. Vy tak získáte cenný materiál, díky kterému můžete zajistit stejnou úroveň marketingové práce i do budoucna.

 • Budeme vám k dispozici pro další rozvoj

  Kdykoliv budete potřebovat zaškolit zaměstnance (nebo celý tým), budeme vám k dispozici. Díky vytvořenému manuálu zvládneme v rekordně krátkém čase dostat váš tým do formy.

O co se již nemusíte bát

Co vám KOMPAS přinese?

Efektivizace procesů a úspora nákladů

Dobře fungující marketingové oddělení eliminuje zbytečnou práci a přináší kvalitněji exekuované kampaně.

Marketingové know how zůstane u vás

Marketing je obor, kde dochází k vysoké fluktuaci. Soustřeďte svoje marketingové know-how kolem pozice, ne kolem člověka.

Flexibilita v náboru seniorních pozic

Díky tomu, že máte své know-how pod kontrolou, nemusíte měsíce hledat člověka, který umí vše, co potřebujete.

 • Spolupráce s Martinem a jeho agenturou přinesla naší firmě za necelý rok skvělé výsledky v podobě designu identity a celkového poslání společnosti. I když úvodní fáze vyžadovala trpělivost a pochopení z obou stran, výsledky stály za to.

  Anna Šimonová ředitelka Fokus Vysočina

 • Ondřej a jeho agentura s námi byli už od začátku, kdy jsme se vyvíjeli jako startup. Připravil nám kompletně celou strategii a jeho profesionální tým nás doprovází dodnes. Za Ondřeje a jeho marketingový background a zkušenosti dám ruku do ohně!

  Kirill Volskiy Getfix Holding

 • S Martinem jsem opakovaně spolupracoval a vždy jsem byl s jeho prací spokojen. Dokáže řešit náročné marketingové úkoly a vytvářet inovativní kampaně, které přinášejí výsledky. Je zodpovědný, kreativní a má výborné mezilidské dovednosti.

  Tadeáš Moravec CryptoSphere Systems

Kdo jsme?

Víme, jak přizpůsobit fungování týmu s ohledem na byznysová a tržní specifika

Dlouhodobé zkušenosti v marketingu od nejnižších pozic až po nejvyšší

Naše expertíza je podložena reálnými zkušenostmi z praxe

Fungovali jsme v agenturách, společnostech, korporátech i vlastních firmách

Problémy které vás trápí jsme už v kariéře mnohokrát zažili

Martin Přinosil

Majitel agentury Picknick
Více o martinovi
Ondřej Vácha

Ondřej Vácha

majitelem agentury Future Tales
Více o Ondřejovi