Inspirace od WebTop100

Lesensky.cz – PR 360 pro růst brandu i byznysu

Jak repozicovat a posílit brand komunikační agentury s rozumným budgetem a dlouhodobým efektem? Firma Lesensky.cz vznikla v roce 2009 jako PR agentura. Během let pronikla do marketingového byznysu a tvorby webů. Cílem kampaně bylo repozicování brandu z čistě PR na fullservis komunikační agenturu. Důležitým úkolem byla také propagace webových produktů a posílení známosti a postavení značky Lesensky.cz na trhu. K naplnění cílů jsme využili kombinaci PR, výkonostních kampaní, sociální sítě a propojení content marketingu a SEO.
3
3. místo Firemní komunikace roku 2022
Lorem ispum

Čeho jsme dosáhli

 • Nových poptávek
  + 30 %
 • Průměrný obrat na zakázku
  + 42 %
 • Úspora za inzertní budget
  27 %
 • Relevantní návštěvnost webu
  + 200 %

Hodnocení experta

Celkové skóre 83 %
Smysl kampaně (30 %) 100 %
Odvaha kampaně (30 %) 75 %
Dopad kampaně (30 %) 75 %
Přenositelnost (10 %) 75 %

Klient

Lesensky.cz

Spojujeme efekt PR s výkonností marketingu. V jedné agentuře a s jednou strategií navrhujeme pro klienty aktivity, které fungují a dávají smysl. Od roku 2009 pomáháme firmám najít, prezentovat a propagovat silné stránky jejich byznysu. Působíme v České republice i v zahraničí.

Cíle projektu

Posílení a repositioning brandu Lesensky.cz

Posílení prodejů nových produktů (marketing, weby)

Zisk větších klientů a růst průměrného obratu na klienta

Snížení nákladů na obchod a marketing

Díky kvalitní obsahové strategii a promyšlenému propojování marketingových nástrojů se nám podařilo prosadit nové produkty a zvýšit tržby agentury. Ve strategii budeme pokračovat i nadále, protože funguje, posiluje náš brand a přináší nám nový byznys.

Veronika Duchoňová Brand manager Lesensky.cz

Vizuální výstupy

 • Ukázka komunikační strategie Lesenky.cz
  1/3 Ukázka komunikační strategie Lesenky.cz
 • Ukázka mediálních výstupů
  2/3 Ukázka mediálních výstupů
 • Ukázka webových stránek
  3/3 Ukázka webových stránek

Výsledky

↑ TOP7 Jsme mezi TOP7 PR agenturami

+ 13 % Direct návštěvnost webu

+ 8 GRP Roční mediální zásah

+ 9 % Collabim market share

Jsem nadšený, že náš interní tým s komunikační strategií pro Lesensky.cz splnil nejen KPIs, ale také zaujal odbornou porotu WEBTOP100.

Petr Lesenský Founder

Realizace

Cíle projektu

Lesensky.cz si za léta fungování dokázala zajistit dobrou regionální pozici (jižní Morava) jako vysoce profesionální PR agentura. Na začátku roku 2020 firma výrazně posílila marketingové a webové služby, proto se původní positioning stal zastaralým. Bylo nutné repozicovat z regionální PR agentury na celorepublikovou PR a marketingovou agenturu.

Zároveň bylo nutné podpořit prodej nových produktů (weby, marketing). Spolu s rozšířením produktů jsme také potřebovali změnit a oslovit novou cílovou skupinu zákazníků a změnit strukturu a obsah zakázek. Fokus měl nově směřovat ze středních na velké firmy a komplexnější, strategičtější a dlouhodobější zakázky.

Výzvy projektu

Hlavní výzvou byl počáteční nedostatek dat pro case studies. Webové a marketingové oddělení se teprve rozbíhalo, proto mohlo prezentovat jen menší projekty, větší projekty měly NDA doložku. Proto jsme zpočátku case studies navrhli s převažujícím a výrazným grafickým obsahem, který velmi atraktivně demonstroval výstupy z kampaní.

Menší  zakázky jsme prezentovali formou vizuálních showcase na sociálních sítích. Branding jsme demonstrovali na našem vlastním 80stránkovém brandmanuálu. S přibýváním zakázek jsme mohli přidat více textu a analytických dat. Vizuální komunikace  naší práce se ale osvědčila, a proto stojí v popředí i dnes.

Strategie & nástroje

Cílem strategie bylo maximalizovat efekt contentu. Základem byl vznik nového webu, který komunikal novou vizi a nabídku. Na web jsme umístili content a směřovali na něj veškeré kampaně.  Ostatní nástroje sloužily jako podpora cílící na web, kde vznikaly poptávky.

Do strategie jsme zařadili content marketing (case studies, blog, novinky, rozhovory), newsletter, PR, sociální sítě, SEO, PPC kampaně a remarketing. Vznikl roční tematický plán, v němž na sebe témata navazovala, a zároveň byla důkladně provázána napříč všemi komunikačními nástroji. Každé téma mělo stanovené cíle a definované, zda podporuje brand, produkt či obchod.  Z tématu vznikaly variace pro různé cílové skupiny.

Výsledky

Strategie naplnila očekávání a zadané cíle. Podařilo se repozicovat na celorepublikovou fullservis agenturu. 

Začaly se prodávat nové produkty a zvětšil se rozsah a objem zakázek. Průměrný měsíční obrat na klienta PR vzrostl o 18 % (oproti roku 2020), na klienta marketingu o 27 %. Rozsah a velikost průměrné webové zakázky narostly  o 72 %.

Díky komunikační strategii jsme také získali nové klienty, například Hollandia, Kofola, dm drogerie markt či E.ON (ACON). Značně posílil i náš mediální dosah a pozice ve vyhledávačích.

Learnings

 1. Kvalitní obsah může snížit náklady na inzerci, zvláště pokud se s ním pracuje strategicky a napříč různými kanály.

 2. Obsahovou strategií lze zásadně podpořit launch a prodej nových produktů i bez navýšení inzertního budgetu.

 3. SEO lze využít nejen jako nástroj pro akvizici návštěvnosti, ale i jako PR kanál a generátor publik pro remarketing.  Přesně tak funguje náš Marketingový slovník.

Lesensky.cz

Pomůžeme vám s PR, marketingem a byznys strategií

Lesensky.cz