Inspirace od WebTop100

Digitální transformace Dentamedu (B2B)

Během čtyř let se nám povedlo lídra na trhu v oblasti přístrojů, spotřebního materiálu a vzdělávání pro stomatology transformovat do stavu, kdy digitál pro firmu představuje klíčový kanál. Celé řešení pro Dentamed je postavené na propracovaném a robustním ekosystému Account Based Marketingu. Ekosystém funguje multikanálově, což z něj dělá extrémně silný, efektivní, a především škálovatelný nástroj.

Čeho jsme dosáhli

 • Každoroční růst obratu e-commerce
  20 % a více
 • Snížení celkových nákladů na marketing
  O čtvrtinu
 • Klíčových portálů a aplikací
  5
 • Hodnota generovaných leadů
  100+ milionů

Klient

Dentamed, s.r.o.

Dentamed působí na trhu dentálních potřeb včetně oblasti stomatologických přístrojů již od roku 1990. Dodává kompletní dentální sortiment jak zahraničních, tak tuzemských výrobců. Denně expeduje objednávky pro 1 200 zákazníků z celé ČR s průměrnou dobou dodání 24 h. Svými službami plně pokrývá potřeby stomatologů v oblasti spotřebního materiálu, přístrojového vybavení či vzdělávání. V roce 2023 Dentamed otevřel v Praze unikátní Inovační a tréninkové centrum.

Cíle projektu

Identifikovat potřeby digitálních zákazníků

Naplnit očekávání zákazníků od digitálu

Získávat díky digitálu nový byznys

Zvyšovat obrat na online zákazníka

Dlouhodobou spolupráci s Dentamedem považuji za nejkomplexnější projekt, který má Sherpas na svědomí. K úspěchu bylo nejen potřeba doručit špičkové výstupy v rámci našich kompetencí digitálního marketingu a designu, ale především naučit Dentamed digitálně přemýšlet, motivovat a inspirovat zaměstnance ke změně mindsetu a v neposlední řadě vyřešit mnoho technologických a systémových neduhů a dluhů z minulosti.

Luboš Plotěný CEO

Vizuální výstupy

 • Hlavní web
  1/11 Hlavní web
 • Web stomatologických přístrojů
  2/11 Web stomatologických přístrojů
 • Web stomatologických přístrojů
  3/11 Web stomatologických přístrojů
 • Portál vzdělávání
  4/11 Portál vzdělávání
 • Portál vzdělávání
  5/11 Portál vzdělávání
 • E-shop
  6/11 E-shop
 • Aktivační akce
  7/11 Aktivační akce
 • Web Inovačního a Tréninkového centra
  8/11 Web Inovačního a Tréninkového centra
 • Kampaňová landing page
  9/11 Kampaňová landing page
 • Aplikace pro call centrum a lead management
  10/11 Aplikace pro call centrum a lead management
 • Odborný web implantologie
  11/11 Odborný web implantologie

Výsledky

20 % a více Každoroční růst obratu e-commerce

O čtvrtinu Snížení celkových nákladů na marketing

5 Klíčových portálů a aplikací

100+ milionů Hodnota generovaných leadů

Po prvním workshopu dokázali Sherpas vytáhnout to podstatné a udělat jasnou vizi a jasný plán, kam bychom měli směřovat. Pro Dentamed to byla obrovská výzva, protože se jednalo o komplexní změnu myšlení a přístupu. Všechny ty plány se postupně staly realitou a prostě to funguje!

Luděk Rudovský Ředitel

Realizace

Výzva

Trh stomatologů prochází velmi silnou generační obměnou, kdy se požadavky, potřeby a očekávání nové generace stomatologů diametrálně liší od systému fungování zavedených stomatologických praxí. Klíčovou roli samozřejmě hraje digitál, který musí skvěle fungovat nejen jako informační a marketingový kanál, ale především jako kanál obchodní, který přímo generuje byznys či prospekty

Vedení Dentamedu si tuto situaci na trhu včas uvědomilo a aktivně hledalo cestu, jak se na budoucí novou realitu připravit s cílem ještě více posílit pozici jedničky na trhu. Proto hledalo partnera, který by firmu dokázal celou transformací úspěšně provést.

Bylo jasné, že půjde o náročný proces, který bude zahrnovat nejen investice do vzniku nových moderních digitálních řešení, ale především změny interních procesů a systémů a s tím související nutné změny mindsetu zaměstnanců firmy.

Klíčové prvky digitálního ekosystému

Multikanálové pokrytí celé zákaznické cesty

Největší výzvou a zároveň svatým grálem je dokázat v B2B dokonale pokrýt kompletní zákaznickou cestu od identifikace potenciálního zákazníka přes prodejní proces až po fázi ponákupní podpory. Toho nelze docílit, aniž se podaří dokonale lidsky a procesně provázat obchod, produkt a marketing. To byla asi největší výzva projektu, kterou se u Dentamedu podařilo zvládnout. 

V současném stavu tak má Dentamed nástroje na identifikaci potenciálního zákazníka v rané fázi jeho nákupního rozhodování (mnohem dříve, než poptá konkrétní řešení). 

Každého takového zákazníka dokáže Dentamed přesně zacílit personalizovaným sdělením, a tím ovlivňovat jeho rozhodovací proces. Důležitou úlohu hraje i schopnost vytvářet velmi kvalitní odborný obsah  – ať už v podobě videoobsahu, odborných eventů či článků.

V samotné nákupní fázi zákaznické cesty je pro Dentamed klíčová dovednost na reklamní aktivity zaměřené na získání leadu okamžitě navázat osobním kontaktováním potenciálního zákazníka ze strany call centra nebo obchodníka. 

Precizní account based marketing a segmentace

Data, využití personalizovaných komunikačních kanálů a skvělé možnosti segmentace zajišťují, že marketingové investice směřují cíleně pouze do relevantních B2B zákazníků. Dentamed dokáže v reálném čase segmentovat na základě nákupní historie, životní fáze zákazníka, aktuálního chování na webu, velikosti či odborné specializace klienta. Každý zákazník na stejném webu může být oslovený jiným aktivačním sdělením. Stejně tak rozesílky v e-mail marketingu jsou silně personalizované a segmentované, což bez problémů dovoluje rozesílat zákazníkům i tři e-maily týdně, aniž hrozí přehlcení zákazníků a jejich odhlášení z odběru. 

Moderní zákaznické portály a řešení

Základními stavebními kameny digitálního Dentamedu jsou samozřejmě moderní zákaznické portály, které striktně vycházejí z identifikace potřeb zákazníků a kladou maximální důraz na dosažení skvělé klientské zkušenosti. V rámci celého řešení se postupně realizovaly následující kroky:

Všechny tyto samostatně stojící portály sdílejí jednotnou identitu značky a jsou plynule provázány, takže nenechávají zákazníka na pochybách, že je stále v prostředí Dentamedu. Takto rozsáhlý ekosystém už nelze snadno udržovat bez robustního design systému, který pomáhá v jakékoli části digitálního prostředí Dentamedu udržovat jednotný vzhled, feeling a zákaznickou zkušenost.

Sherpas, s.r.o.

Rádi vám hodíme lano a dovedeme na vrchol i vás

Dejte nám signál