Inspirace od WebTop100

Digitální transformace české literární historie: Online průvodce Muzeem literatury

Česká literární historie se otevírá široké veřejnosti. Památník národního písemnictví odkryl své historické literární sbírky a učinil je snadno dostupné díky propojení fyzické a digitální expozice v nově otevřeném Muzeu literatury. Instituce digitalizovala své exponáty díky webové aplikaci od BlueGhost, který navrhnul a vytvořil interaktivního digitálního průvodce.
 • Agentura
  BlueGhost
 • Klient
  Památník národního písemnictví

Čeho jsme dosáhli

 • Digitalizujeme národní literární historii
  Vytvořili jsme online průvodce
 • Netradiční modernizace muzea
  Prolnuli jsme fyzickou a online realitu
 • Literární perly všem, kdykoliv, kdekoliv
  Archivujeme expozice pro budoucnost

Klient

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví je muzejní, vědeckou, vzdělávací a kulturní institucí, která se zabývá získáváním, uchováním, zpracováním a zpřístupněním sbírek zaměřeným na historický rozvoj literatury a knižní kultury v českých zemích. Tyto sbírky obsahují materiály týkající se života, díla a odkazu významných osobností české literatury od 18. století do současnosti. Po více než sedmdesáti letech se Památník národního písemnictví přestěhoval do bubenečské Petschkovy vily a fyzicky i online zpřístupnil své sbírky široké veřejnosti pod novým názvem Muzeum literatury.

Cíle projektu

Vytvořit digitálního průvodce ve formě webové aplikace s dalšími informacemi o exponátech, které nejsou v muzeu.

Vytvořit platformu, která bude odrážet expozici v online podobě a lidé ji tak budou moci navštívit z pohodlí domova.

Vytvořit online archiv expozic, který uchová významné literární exponáty digitalizované pro další generace.

Krokem k digitalizaci reaguje Muzeum literatury na současný trend „fygitálního“ světa, v němž se propojuje fyzické a digitální prostředí. Pokud dnes vstupujeme do kulturní instituce, nevypínáme chytré telefony, naopak. Vyhledáváme informace, fotíme, sdílíme. Smartphone tak nabízí rozšířenou realitu výstavy. Nová aplikace jde návštěvníkům vstříc a přináší i tento rozměr.

Lukáš Pilka Design Director

Vizuální výstupy

 • Muzeum literatury si nyní můžete prohlédnout kdykoliv a kdekoliv. Fyzické expozice se pravidelně mění, ale v digitálu zůstávají uchované.
  1/4 Muzeum literatury si nyní můžete prohlédnout kdykoliv a kdekoliv. Fyzické expozice se pravidelně mění, ale v digitálu zůstávají uchované.
 • Webová aplikace zaujme na první pohled už při scrollování, které je horizontální a nikoliv vertikální.
  2/4 Webová aplikace zaujme na první pohled už při scrollování, které je horizontální a nikoliv vertikální.
 • Uživatelé si mohou jednotlivé exponáty zařadit do vlastní sbírky a prohlédnout si je později.
  3/4 Uživatelé si mohou jednotlivé exponáty zařadit do vlastní sbírky a prohlédnout si je později.
 • Dominantou vstupu do muzea je velkoplošná dotyková obrazovka, pro kterou se provádělo samostatné UX testování.
  4/4 Dominantou vstupu do muzea je velkoplošná dotyková obrazovka, pro kterou se provádělo samostatné UX testování.

Výsledky

2129x naskenování QR kódů ~ 700 rozšiřujících QR ve fyzické expozici.

90 vytvořených perosonalisovaných sbírek Ukládání do oblíbených podobně jako na Pineterestu.

805 digitalizovaných exponátů České kulturní dědictví transformované online.

Online katalog Muzea literatury je digitálním zrcadlem nové expozice, jejíž brány se veřejnosti otevřely 18. října minulého roku. Poptávkou instituce byl digitální katalog z prostého důvodu: exponáty se musejí měnit každé tři měsíce. Průvodce Muzeem tak musí být elektronický. Firma BlueGhost ve spolupráci s 20YY Designers vytvořila katalog originální, snadno ovladatelný, doslova nafukovací – protože důraz se klade na flexibilní obměnitelnost obsahů. Katalog se díky svým funkčním i estetickým vlastnostem stal nedílnou součástí expozice.

PhDr. Klára Voskovcová Kurátorka expozic

Realizace

Digitalizace české literární historie

Muzeum literatury, které je součástí Památníku národního písemnictví, reaguje na aktuální  "fygitální" svět, trend,  který spojuje fyzické a digitální prostředí. „Při návštěvě kulturní instituce dnes již nevypínáme naše chytré telefony. Naopak, pokud je téma výstavy zajímavé, rádi s ním interagujeme – vyhledáváme související informace, fotíme zajímavosti, nahráváme si poznámky a sdílíme zážitky. Smartphone tak nabízí rozšířenou realitu výstavy. S aplikací Muzea literatury jdeme tomuto trendu naproti. Je navržena tak, aby vycházela vstříc současným potřebám a chování moderních návštěvníků.“ vysvětluje Lukáš Pilka, design director BlueGhostu.

Perly české literatury všem, kdykoliv a kdekoliv

Muzeum literatury se snaží svým digitálním průvodcem zaujmout dvě různé skupiny publika. První skupinu tvoří čtenáři, pedagogové a studenti, kteří se chtějí k literárním tématům dostat kdykoliv a odkudkoli – ti mohou díky aplikaci navštívit sbírky plně online, od "Máchovského intermezza" přes "Národní obrození" až po "Ženu v panteonu", bez nutnosti jet do Prahy. Druhou skupinu představují návštěvníci expozice v nově otevřeném objektu v pražské Bubenči, kde digitální průvodce slouží jako rozšiřující, interaktivní dimenze k fyzické výstavě. 

V rozhraní aplikace si uživatelé mohou prohlédnout vybrané kapitoly, artefakty, obrázky, kurátorské komentáře a audio záznamy a zároveň zkoumat českou literaturu pomocí kontextuální sítě, kterou tvoří vazby mezi autory, tématy a exponáty. V muzeu pak mohou návštěvníci přes webovou aplikaci a QR kódy získat doprovodné informace o exponátech, které se nevešly do popisků ve fyzických sálech. 

Vlastní sbírky, podobně jako na Pinterestu

„V digitálním průvodci však najdou uživatelé mnohem víc. Kromě klasického audio průvodce mohou využívat i sběratelské rozhraní, v němž si mohou vytvářet vlastní sbírku z vystavených předmětů – načtené předměty si ukládají do své kolekce podobným způsobem jako na Pinterestu. Z výstavy tak odcházejí s ‚virtuálním suvenýrem', který si mohou kdykoliv později zobrazit skrze unikátní URL adresu, která jim po odchodu z muzea přijde do emailu,“ vysvětluje Lukáš Pilka. 

Zmíněné sběratelské rozhraní může sloužit také jako vzdělávací nástroj, který umožňuje lektorům dávat svým studentům zadání typu „prohledej muzeum a ulož si X  exponátů, které…“. Do budoucna se počítá i s dalšími edukačními materiály. 

Digitální archiv expozic pro budoucnost

V tuto chvíli se v online prostředí nachází jedenáct témat a několik set exponátů, které odpovídají obsahu výstavních sálů Muzea literatury. S tím, jak se budou expozice ve fyzickém muzeu obměňovat, budou nová témata přibývat i na webu. „Aplikace tak dokáže uchovat výstavy, které již skončily a jejichž obsah by po rozebrání instalace zmizel ze světa. Předcházíme tím problému, kdy výsledky mnohaletého snažení kurátorů se dostanou na veřejnost pouze na několik málo měsíců, po nichž zmizí z  výstavních sálů a stanou se nedostupnými,“ dodává Lukáš Pilka s tím, že kromě dalších „příběhů“ z české literatury se do aplikace dostanou postupně i videa a archivní audio materiály. 

Zpětná vazba kurátorům díky měřitelnému zájmu

V neposlední řadě aplikace dodává zpětnou vazbu kurátorům, a to v podobě statistických údajů o tom, s jakými tématy a exponáty uživatelé nejčastěji interagují, jaké QR kódy otevírají, o co se zajímají a co si ukládají do svých návštěvnických sbírek. Již nyní mohou sledovat, že k nejžádanějším tématům patří 19. století v nás, Máchovské intermezzo nebo Čechy národních obrození. 

Velký krok pro Muzeum, ještě větší pro kulturní dědictví České republiky

Muzeum literatury se svým krokem k digitalizaci zařadilo k dalším muzejním institucím, které začaly své sbírkové předměty dávat k dispozici online. Podle analýzy projektu Otevřené sbírky, který mapuje stav digitalizace a zpřístupňování kulturního dědictví v České republice, bylo na jaře letošního roku digitalizováno 14,5 % z celkového počtu sbírkových předmětů. Online přístupných je však pouze 36 % z nich.


Jak BlueGhost přistupoval k realizaci

1) Uživatelský výzkum se studenty, pedagogy a akademiky, jehož cílem bylo zjištění očekávání a potřeb konkrétních respondentů – co by v rámci webu chtěli zjistit, jaké informace či funkcionality očekávají, zkušenosti z návštěv jiných muzeí po celém světě.

       2) Tvorba prototypů, UI & UX design, kódování navrženého designu. Průběžná komunikace s klientem a schvalování jednotlivých fází.

       3) Příprava backendu webové aplikace včetně CMS pro jednoduchou správu jednotlivých témat, kapitol, expozic, autorů a dalšího obsahu webu. 

        4) Příprava contentu. Kooperace s klientem při plnění webové aplikace obsahem (texty, audio, fotografie a další).

       5) Uživatelské testování webové aplikace a její následná optimalizace a úpravy na základě získaných dat.

       6) Uživatelské testování webové aplikace v rámci zobrazení na dotykové obrazovce v Muzeu literatury.  Úpravy webové aplikace pouze pro účely zobrazení na dotykové obrazovce (odlišné prvky oproti dostupné online verzi).

       7) Spuštění a předání díla klientovi do užívání.

       8) Další kontunuální rozvoj.


       BlueGhost

       BlueGhost tvoří webové aplikace, které plní byznysové cíle

       Vyvolejte Modrého ducha