18. ročník

To nejlepší z digitálního marketingu


Klubový večer WebTop100 – duben 2014

Téma: Digitální právo

Termín: Čtvrtek, 3. dubna 2014 od 17:00

Místo konání: Kavárna Mineralia, Havlíčkova 3, 110 00 Praha 1 (mapa)


Klubové večery jsou určeny pro Platinum členy a členy Inspirace WebTop100. Více informací o možnostech zúčastnit se vám poskytneme na tel.: 775 854 238 nebo e-mailu: petra.pangracova@webtop100.cz.

Máte-li zájem o kompletní prezentace z klubových večerů, staňte se Platinum členem nebo členem Inspirace WebTop100.

Upřesnění tématu

Změny českých zákonů platné od 1. 1. 2014, úvahy EU o cookies, rady kolegů a takzvaných odborníků. To všechno vnáší do vztahu digitálního marketingu a práva hodně mýtů a nejasností. Na klubovém večeru mýty rozbijeme a konečně se dozvíte, co je a co není v souladu s právem. Jak můžete s osobními údaji nakládat a jak už nikoli. Jakou budoucnost lze opravdu očekávat v kontextu problematiky cookies. V rámci přednášek zazní konkrétní návrhy, jak aktuální protiprávní marketingové aktivity můžete dát snadno a bez ztráty marketingového efektu do souladu s právem. Přímo z úst zástupce ÚOOÚ se dozvíte názor ÚOOÚ na cookies, osobní údaje, spammování apod. Přijďte diskutovat nejen o svých otázkách na klubový večer.

Přednášky

1. přednáška

Cookies jako osobní údaje a jak je zpracovávat

  • Co je a co není osobním údajem na internetu a jak je z pohledu ochrany osobních údajů posuzován souhlas se zpracováním údajů na internetu? Jaký pohled má právo ochrany dat a úřady dozoru nad ochranou osobních údajů na cookies a jejich budoucnost? To vše se dozvíme v první přednášce pana Prokeše.

Josef Prokeš, ředitel odboru legislativy a zahraničních vztahů (Úřad pro ochranu osobních údajů)

V oblasti telekomunikací a ochrany osobních údajů pracuji od r. 2001. Původně jako expert na elektronický podpis, v letech 2004 – 2007 jsem prošel řadou vedoucích funkcí v ÚOOÚ, poté zůstal činný v sekci předsedy ÚOOÚ v oblasti legislativy. Ve všech jmenovaných oblastech se věnuji přednáškové a posudkové činnosti. Jsem člen rozkladových komisí předsedy ÚOOÚ a Rady ČTÚ.

2. přednáška

Jak a proč se vyhnout spamování?

  • Příspěvek se bude věnovat praktickým otázkám zasílání obchodních sdělení. Cílem je seznámit posluchače s nejčastějšími typy spamů a doporučit, jak obchodní sdělení zasílat správně.

Zdeněk Kučera, advokát (Baker & McKenzie, v.o.s.)

Zdeněk Kučera je advokátem působícím v mezinárodní advokátní kanceláři Baker & McKenzie v Praze. Ve své praxi se zaměřuje na řešení sporů, obchodní právo a IT právo. V rámci IT práva se specializuje zejména na otázky elektronické kontraktace, odpovědnosti na internetu a střetu právních řádů v kyberprostoru. Je garantem výuky právních předmětů Na Fakultě informačních technologií ČVUT a tamtéž organizuje konferenci LAW FIT. V rámci přednášek a seminářů vystupoval též například na Právnické fakultě Shandong univerzity v Číně, Univerzitě v Curychu, Masarykově univerzitě v Brně nebo Vysoké škole finanční a správní. Vystudoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je laureátem ceny Randovy Nadace za práci z oblasti obchodního práva. Linkedin profil.

3. přednáška

Nakládání s osobními údaji – teorie a praxe

  • Osobní údaje se staly zajímavým aktivem. Nakládání s nimi je však přísně regulováno právními předpisy na úrovni České republiky i EU. Regulace přitom často zaostává za možnostmi nových technologií a praxí. Vystoupení se proto zaměří na praktické dopady regulace osobních údajů v souvislosti s jejich zpracováním v informačních systémech, předáváním a prodáváním třetím osobám, vč. témat jako jsou osobní údaje a cloud computing.

Tomáš Nielsen, partner (NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s. r. o.)

Tomáš Nielsen se dlouhodobě věnuje právu informačních technologií, telekomunikací, autorskému a mediálnímu právu. Specializuje se též na problematiku závazkových vztahů při rozsáhlých obchodních transakcích a na problematiku právních vztahů k nemovitostem a bytové právo. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je členem Konzultační rady Fakulty masmédií Bratislavské vysoké školy práva a předsedou mezinárodní sekce Slovenské společnosti pro systémovou integraci. V minulosti též zastával post prezidenta Sdružení uživatelů elektronických komunikací v ČR. Byl členem pracovní skupiny Ministerstva kultury SR pro novelu autorského zákona. Linkedin profil.

Máte-li zájem o kompletní prezentace z klubových večerů, staňte se Platinum členem nebo členem Inspirace WebTop100.

Partneři WebTop100

Hlavní partner
Mediální partneři
Partneři soutěže
Pořadatel

Produkce

Více informací o partnerech »