18. ročník

To nejlepší z digitálního marketingu


Klubový večer WebTop100 – prosinec 2007

Téma: Vítězové WebTop100 2007

Termín: Sobota, 1. prosince 2007 od 17:00

Místo konání: Hotel Archibald, Žitná 33, Praha 1


Klubové večery jsou určeny pro Platinum členy a členy Inspirace WebTop100. Více informací o možnostech zúčastnit se vám poskytneme na tel.: 775 854 238 nebo e-mailu: petra.pangracova@webtop100.cz.

Máte-li zájem o kompletní prezentace z klubových večerů, staňte se Platinum členem nebo členem Inspirace WebTop100.

Diskutovali

  • Václav Podzimek (RWE Transgas): Příprava nové webové „korporátní“ prezentace
  • Ivan Chovanec (Xerox): XEROX.cz v kontextu nadnárodní společnosti
  • Tomáš Kolář (Linet): Prezentace
  • Kateřina Zachová (MZV ČR) a Marek Tupý (Advertures): Prezentace

Informace o průběhu setkání

Setkání zahájil Ivan Chovanec z firmy XEROX, jejíž web obsadil třetí místo v silně obsazeném žebříčku Obchod a prodej. Naprostá většina webů národních poboček XEROXu využívá společného řešení, které ovšem v českém zastoupení vyhodnotili jako nevyhovující. Zčásti na tom má vinu zastaralé technické provedení korporátního řešení, největší problém ale spočíval v komunikaci se zahraničními správci webu a jejich neochotě reflektovat národní specifika české pobočky. Rozhodnutí vydat se vlastní cestou bylo dle všeho správné, umístění webu xerox.cz v soutěži WebTop100 to jen potvrzuje. Z řeči pana Chovance bylo cítit zadostiučinění, když vyprávěl o tom, jak mu zastánci původního řešení postupně dávají za pravdu.

Další část programu byla věnována webu Czech.cz, který se kromě soutěže WebTop100 velmi dobře umístil také v anketě Křišťálová lupa, kde o výsledku rozhodovalo hlasování veřejnosti. Kateřina Zachová z Ministerstva zahraničních věcí ČR a šéfredaktor serveru, Marek Tupý z Advertures, představili tuto oficiální prezentaci České republiky. Ačkoliv je web někdy vnímán jako konkurence pro stránky CzechTourism, měl by fungovat spíše jako vstupní brána pro všechny zájemce o naši zemi, nejen pro turisty. Stejně jako předchozí přednášející si jeho zástupci vysloužili uznání zúčastněných porotců, ve vzduchu však zůstala viset nezodpovězená otázka budoucnosti tohoto webu. V současnosti jde o velmi pěkné stránky s mnoha zajímavými vlastnostmi, ve kterých lze ovšem spatřit značný nevyužitý potenciál a možnosti dalšího rozvoje.

Za skupinu RWE na večeru vystoupil Václav Podzimek a představil microsite ŠetřímEnergii.cz. Mezi energetickými společnostmi jde poslední dobou o zajímavý trend, tématu úspor energie se věnovali nebo věnují snad všichni významní hráči českého trhu. Význam takových webů spočívá především v působení na image firmy a v možnosti otevřít nové komunikační kanály směrem ke klientům. Adam Hauner se pouze podivil, proč společnost nepropaguje adresu webu například na fakturách, které svým zákazníkům pravidelně posílá.

Tomáš Kolář, marketingový ředitel společnosti Linet, zastupoval vítězný web kategorie Průmysl. Web Linet.cz je specifický poměrně úzkou cílovou skupinou, což vyplývá z oboru podnikání firmy, přesto (nebo právě proto?) je velmi efektivním prostředkem pro zkvalitnění práce. Slouží především jako komunikační nástroj se zahraničními pobočkami a obchodními partnery. Viditelně potěšen byl porotce Pavel Kout, který oceňoval způsob, jakým web uvádí do praxe nejrůznější poučky a jakým se soustředí na efektivní plnění stanovených cílů. Závěrem se pan Kolář přiznal, že současná podoba webu existuje v podstatě díky shodě okolností, která mu zabránila během vývoje včas dodat své připomínky k návrhu.

Máte-li zájem o kompletní prezentace z klubových večerů, staňte se Platinum členem nebo členem Inspirace WebTop100.

Partneři WebTop100

Hlavní partner
Mediální partneři
Partneři soutěže
Pořadatel

Produkce

Více informací o partnerech »